Карта сайту

Пошук по сайту

Опитування

Вам подобається сайт?
 

У нас:

Сейчас 3 гостей онлайн
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2008/2009 навчальному році PDF Печать E-mail

Методичний лист про вивчення
фізичної культури у 2008/2009 навчальному році

Фізична культура – предмет, що створює умови для формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 357) на вивчення предмета передбачено:
- у 5-7 класах – 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов – 2 год.);
- у 8 класах – 3 год. на тиждень;
- у  9 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);
- у 10 – 11 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);
- у 10 – 11 класах спортивного профілю – 5 год. на тиждень ( лист МОН України від 14.01.04. № 1/11-95).

У 5-8 класах можливі наступні варіанти розподілу годин:

 1. перший: 1-й тиждень – 2 год;

               2-й тиждень – 3 год (І і ІІ семестри);

 1. другий: І-й семестр  – по 2 год на тиждень;

                    ІІ-й семестр – по 3 год на тиждень (або навпаки);

 1. третій: під час  вивчення навчального матеріалу з легкої атлетики та спортивних ігор, на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) – 3 год;

                   під час  вивчення навчального матеріалу з гімнастики, спортивних ігор та ін., у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) – 2 год;
У 5-8 класах вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи (авт. С.І.Операйло та інші, „Перун”, 2005р.). Учні 9-11 класів навчаються за програмою „Основи здоров’я і фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів.1-11 класи (за редакцією М.Д.Зубалія, „Початкова школа”, 2001р.).
Триває перехід старшої школи на профільне навчання. Концепцією профільного навчання, затвердженою рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2, передбачено упровадження допрофільного навчання. Відповідно до зазначеної Концепції допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою профільної орієнтації учнів.
Формами  реалізації допрофільної підготовки навчальними закладами є: вивчення окремих предметів на диференційованій основі; упровадження профорієнтаційних курсів, курсів за вибором, позакласної та гурткової роботи відповідного напряму.
Міністерством рекомендовано навчально-методичну літературу, яка може використовуватися для допрофільної підготовки з фізичної культури:

 1. навчально-методичний посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів «Легка атлетика»  (авт. Д.С.Присяжнюк, В.В.Дерев’янко, «Ранок», 2006р.);
 2. навчально-методичний посібник для вчителів «Футбол у школі» (авт. К.Л.Віхров, «Комбі ЛТД», 2004р.);
 3. методичний посібник «Методичні рекомендації з питань безпеки під час занять фізичними вправами та при проведенні спортивно-масових заходів в ЗНЗ» (авт. Ю.Й.Волинець, М.В.Нижник, «Торсінг», 2006р.).

Класи спортивного профілю навчаються за “Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.”, рекомендованої МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95), яка надрукована в  журналі “Фізичне виховання в школі”, № 2, 2004 р.
Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального  фізичного  розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання  корегувальних вправ (за  сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року  ставиться "Зараховано".
Окрім того, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).
Для учнів спеціальних медичних груп, які навчаються за новими програмами здійснюється поточне оцінювання навчальних досягнень. Програми містять критерії за якими здійснюється оцінювання. На оцінювання покладаються навчальна, діагностично-коригуюча, що передбачає з’ясування причин труднощів, які виникають в учня під час навчання,  стимулюючо-мотиваційна та виховна функції.  
Одним з найбільш важливих викликів на сучасному етапі розвитку фізкультурної освіти є оцінювання навчальних досягнень учнів.  Як свідчить досвід, провідні вчителі фізичної культури (фіналісти Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2008»: Пилипок Анатолій Георгійович з Черкас, Гільова Ірина Степанівна з Харкова, Салій Віктор Михайлович з Миколаївщини, Мокринська Лариса Федорівна з Київщини та ін.) поряд із оцінюванням за навчальними нормативами намагаються здійснювати індивідуальний підхід до зазначеного процесу. Це здійснюється за рахунок нарахування заохочувальних балів за участь у змаганнях, конкурсах, за відвідування гуртків спортивної спрямованості. Частина вчителів додає бали за особисті досягнення учнів у спортивній царині, ріст їх результатів.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 затверджено  критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Проаналізувавши нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень учнів, враховуючи побажання батьківської громади, з метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності, міністерство рекомендує паралельно з оцінюванням навчальних досягнень з фізичної культури  за навчальними нормативами здійснювати оцінювання в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу  особистісно-зорієнтованого оцінювання з фізичної культури покладаються:
особисті досягнення школярів протягом навчального року;
активна робота учнів на уроках фізичної культури;
залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час;
участь у змаганнях всіх рівнів тощо.
На основі зазначених показників вчителі самостійно розробляють різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Розроблені системи  корекції оцінювання мають погоджуватися  педагогічною радою школи.
Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також доцільно проводити для дівчат і хлопців окремо.
 На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів “слухати” і “оцінювати” свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення, а вчителям відійти від надто узагальнених, “розмитих” завдань навчання.
Крім уроків (занять), у загальноосвітніх навчальних закладах використовуються різноманітні позаурочні форми навчання та методи залучення школярів до занять фізичною культурою: фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, домашні завдання, заняття у спортивних гуртках і секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спеціальних медичних групах, спортивних класах, школах, позашкільних спортивних закладах, клубах за інтересами, свята фізичної культури тощо.
Обов’язковими фізкультурно-оздоровчими заходами в   загальноосвітніх навчальних закладах є:

 1. урок фізичної культури;
 2. фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час навчального процесу;
 3. “години фізичної культури” в групах подовженого дня;
 4. заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
 5. заняття з плавання;
 6. “дні здоров’я і фізичної культури” тощо.

До спортивно-масових заходів в   загальноосвітніх навчальних закладах належать:

 1. Всеукраїнські спортивні ігри школярів “Старти надій”;
 2. Всеукраїнські змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч”;
 3. спортивні змагання з видів спорту навчальної програми;
 4. товариські зустрічі з видів навчальної програми тощо.

Відповідно Регламенту участі навчальних закладів у районних (міських), обласних, міських (Києва і Севастополя) та  Всеукраїнських змаганнях обов’язковими для участі загальноосвітніх навчальних закладів у районних (міських), обласних та  Всеукраїнських змаганнях є:

 1. Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави»;
 2. спортивні ігри школярів “Старти надій” (7-і класи);
 3. змагання з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч” (вік учасників згідно з Регламентом);
 4. комплексна спартакіада школярів України (один раз у чотири роки).

Предмет «Фізична культура» належить до найбільш травмонебезпечних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Тому вчителям потрібно особливу увагу звернути на безпеку життєдіяльності під час проведення занять. Зазвичай основними причинами травматизму є:
- неправильна організація занять;
- низький рівень кваліфікації вчителя;
- недоліки у проведенні змагань;
- незадовільний стан місць для проведення занять;
- незадовільний стан спортивного обладнання, інвентарю, одежі та взуття учнів;
- порушення правил лікарського контролю;
- порушення поведінки учнями.
Попередження травматизму під час занять фізичної культури забезпечують:

 1. повноцінна розминка (покращується стан ЦНС, провідність нервових імпульсів, розігріваються м’язи і суглоби);
 2. дотримання санітарно-гігієнічних вимог (температура в спортивному залі, вологість, освітлення, вентиляція, підбір і налаштування спортивного інвентарю);
 3. дотримання методичних принципів (від простого до складного, від відомого до невідомого, систематичності занять, поступове збільшення навантаження, врахування підготовленості і стану здоров’я);
 4. перевірка місць занять (необхідна відстань між спортивним обладнанням, рівне і неслизьке покриття);
 5. перевірка інвентарю і обладнання (весь інвентар і обладнання має бути повністю справним та мати надійне кріплення);
 6. правильний підбір вправ (не використовувати для розвитку фізичних якостей погано освоєних вправ, не виконувати їх в неналежних умовах);
 7. контроль за правильним виконанням вправ (наприклад, при стрибках не можна приземлятися на прямі ноги).

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державних санітарних правил і норм ДсанПіН 5.5.2.008-01, у спортивному залі площею до 288 м2 допускається одночасні заняття не більше ніж з одним класом.

 

 
Відділ освіти Сокирянського району Чернівецької області, розробили Julik & Yolka на основі шаблону Joomla!